Papinniemi

uutisia:

 

PARIKKALASSA:
Parikkalantie 18
59100 PARIKKALA
puh. 010 230 8900
fax. (05) 430 083
Aukioloaika: ma-pe 9-16

 SIMPELEELLÄ
 Roihankatu 12-14
 Tilaus- ja ilmoitusasiat
 puh. 010 230 8902
 Asiakaspalvelupiste IT-Lähituki
 Aukioloaika: ma-pe 8-16.30
 »010-puheluhinnat

 

 

linkkejä:


Tehtaanjohtaja Veli-Pekka Kyllönen seuraa, miten kartonki kulkee arkkileikkurilla.
Tehdas toimii täydellä kapasiteetilla.
Tehdas työllistää myös uusia Metsä Boardin Simpeleen tehtaalle palkataan kaiken aikaa uutta väkeä. Anne Uppman

Metsäteollisuus on paljon muutakin kuin paperiteollisuutta. Simpeleellä pyörii Euroopan suurin taivekartonkia valmistava kone. Tehtaanjohtaja Veli-Pekka Kyllösen mukaan tehtaalle palkataan kaiken aikaa uutta väkeä. Lähinnä uusia ihmisiä tarvitaan eläköityvien korvaamiseen. Tehdas työllistää 300 henkeä.

Simpeleen tehdas on keskittynyt tekemään kartonkia elintarvikkeiden pakkaamiseen. Noin 80 prosenttia tuotannosta käytetään kuivaelintarvikkeiden ja pakasteiden pakkauksiin. Ruokapakkaamisessa on tärkeitä ominaisuuksia ovat kartongin maku ja haju.

Pitkät perinteet

Metsäteollisuudella on Simpeleellä vahvat perinteet: tehdas on perustettu nykyiselle paikalleen vuonna 1896. Nykyään kartonkikoneen kapasiteetti on 300 000 tonnia päällystettyä Simcote -taivekartonkia vuodessa.

Simpeleen puuhuolto hoidetaan autoilla, mutta valmista tavaraa lähtee maailmalle myös junilla. Kartongin raaka-aineina käytetään kuusihioketta, kemihierrettä ja selluosaa. Hiokekuusta tehtaalla käytetään noin 800 kuutiometriä vuorokaudessa, joten siellä käy 50:stä sataan tukkiautoa vuorokaudessa. Liikenne painottuu arkipäiviin. Tehtaalla on pihavarastossa kuusta noin kahden viikon tarpeeseen.

Simpeleen tehtaaseen on tehtaanjohtaja Kyllösen mukana investoitu viimeksi kuluneiden kahdeksan vuoden aikana yli 10 miljoonaa euroa. Tehdas toimii täydellä kapasiteetilla. Nykyään tehtaista otetaan kaikki irti ja päivän teema on jatkuva parantaminen.

Viennin arvo kasvanut

Metsä Forestin metsäjohtaja Juha Mäntylä muistuttaa, että metsäteollisuus ei ole yksistään paperiteollisuutta, kuten usein ajatellaan. Metsäteollisuuden viennin arvo on viime vuosina noussut. Paperin ja varsinkin sanomalehtipaperin kysyntä vähenee, mutta muilla metsäteollisuuden aloilla kysyntä kasvaa. Sellun kysyntä kasvaa eniten Aasiassa, erityisesti Kiinassa. Kartongin ja pehmopaperin kysyntä kasvaa kaikkialla. Uusiutuvat materiaalit, kuten puuraaka-aine, ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Metsä Group suunnittelee Äänekoskella uutta biotuotetehdasta, joka toteutuessaan olisi metsäteollisuushistorian suurin investointi Suomessa. Se tulee muuttamaan puukuljetuksen suuntaa koko maassa, sillä puunkäyttö Äänekoskella kasvaa nykyisestä 2,4 miljoonasta kuutiometristä vuodessa 6,5 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Uusi tehdas tuottaisi korkealaatuista sellua huipputehokkaasti ja kykenisi myös valmistamaan uusia biotuotteita. Se tukisi myös Suomea uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa, koska se tuottaisi energiaa sähkönä, kaukolämpönä, höyrynä ja puuenergiana noin 10 000 GWh vuodessa.

Nyt Suomen uusiutuvasta energiasta noin 75 prosenttia on metsäteollisuuden tuottamaa.