Kesalehti

Lukusali

uutisia:

 

PARIKKALASSA:
Parikkalantie 18
59100 PARIKKALA
puh. 010 230 8900
fax. (05) 430 083
Aukioloaika: ma-pe 9-16

 SIMPELEELLÄ
 Roihankatu 12-14
 Tilaus- ja ilmoitusasiat
 puh. 010 230 8900
 Asiakaspalvelupiste IT-Lähituki
 Aukioloaika: ma-pe 8-16.30
 »010-puheluhinnat

 

 

linkkejä:


Kaakkois-Suomen Ely-keskus katsoo, että Parikkalan Valon tonttia koskeva muutos edellyttää kaavan asettamista uudelleen nähtäville. Kuva: Päivi Jantunen
Kolmas kerta… Parikkalan keskusta-alueen asemakaava uudelleen nähtäville. Päivi Jantunen

Parikkalan keskusta-alueen kaavan ajantasaistaminen vaatii vielä uuden kierroksen. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus palautti valtuuston (31.8.) hyväksymän kaavan oikaisukehotuksella uudelleen käsiteltäväksi.

Asian taustalla on kunnanhallituksen teknisen lautakunnan kaavaesitykseen tekemä muutos, jolla rannan lähivirkistysalue katkaistiin Parikkalan Valon tontin kohdalla ja sähköyhtiön rakennusoikeus ulotettiin rantaan asti.

Oikaisukehotuksessa Ely-keskus vaatii, että Parikkalan kunnanvaltuuston (31.8.) asemakaavaa koskeva päätös tehdään uudelleen.

Ely-keskus katsoo, että kaavaa muutettiin yleiseen etuun vaikuttavalla tavalla, ilman riittäviä perusteita. Muuttunut ehdotus olisi pitänyt laittaa myös uudelleen nähtäville. Laiminlyöntien vuoksi Parikkalan kunnanvaltuustolla ei ole ollut oikeudellisia perusteita hyväksyä kaavaa, oikaisukehotuksessa todetaan.

”Asemakaava tulee palauttaa uudelleen käsittelyyn ja hyväksyä myöhemmin, joko siinä muodossa, jossa se oli ehdotuksena nähtävillä, tai muutoin asemakaava edellyttää uutta nähtäville asettamista, asianmukaista perustelua ratkaisulle ja riittävää vuorovaikutusta osallisten kanssa”, Ely-keskus ohjeisti.

Kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi päätös kuuden kuukauden kuluessa.

Valtuuston pohjalta

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen esitti, kuten aiemminkin, että kunnanhallitus hyväksyy kaavan - ja esittää sen valtuustolle, teknisen lautakunnan hyväksymässä muodossa, jossa se on ollut nähtävillä.

Miia Vilska (kesk.) esitti, Antti Paajasen (kesk.) kannattamana, että kunnanhallitus laittaa kaavan, valtuuston hyväksymässä muodossa nähtäville, käsittelee sen ja saattaa uudelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Esitys hyväksyttiin äänin 5-1. Vilskan esitystä kannattivat myös Pekka Anttonen (sd.) ja keskustan Anne Eerikäinen ja Matti Saikkonen. Pirjo Valkeapää (kd.) oli Huuskosen esittämän, teknisen lautakunnan hyväksymän ja nähtävillä olleen kaavaesityksen kannalla.

Asemakaava laitetaan nähtäväksi kunnanvaltuuston hyväksymässä muodossa ja siitä pyydetään viranomaislausunnot.