Julkaistu    |  Päivitetty 
Anssi Kemppinen

Lahnasenkosken padon madaltaminen haittaa Ritakosken voimalaa. Katso video.

Hiitolanjoen pohjaan kertynyt elohopea määrittelee Lahnasenkosken padon madaltamista. Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristöviraston vesistöpäällikön Visa Niittyniemen mukaan joella on jo kokeiltu koeluontoisesti Lahnasenkosken yläpuolisen vesialtaan madaltamista metrillä.
- Olemme analysoineet, kuin paljon elohopeaa sisältävää sedimenttiä rannoilta paljastuu. On havaittu, ettei metrin laskeminen paljasta isoja aloja ja metrin laskeminen näyttäisi mahdolliselta. Lisätutkimusta on tehty vielä siitä, miten rantavyöhykkeen elohopea käyttäytyy veden laskussa, sanoo Niittyniemi.
Veden lasku tuo kuitenkin ongelmia yläpuoliselle Ritakosken voimalaitokselle.
- Jos veden pintaa lasketaan yli puoli metriä, niin Ritakosken putouskorkeus lisääntyy. Samalla turpiineille tulee liikaa tehoa ja alakautta myös ilmaa, eikä niitä voi käyttää. Tämä asia pitää vielä ratkaista, sanoo Niittyniemi.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö osti kesäkuussa Lahnasenkosken voimalan ja alueita Vantaan Energialta. Tarkoituksena on muuttaa voimala ja alue virkistyskäyttöön sekä osin ennallistaa pato takaisin koskeksi, vaikka elohopean takia täydellinen ennallistaminen ei ole mahdollista.
Lahnasenkoskelle on velvoite tehdä kalatie ja nyt koski muutetaan sopivaksi lohikalojen nousulle. Joen itäreuna paljastui syksyn tutkimuksissa umpikallioksi, mikä sopii suunnitelmiin.
- Joen itäreunan kalliota louhitaan ja uomaan levennetään. Louhosta siirretään uomaan kalaväylän rakenteisiin, että siitä saadaan riittävän loiva kaloille, sanoo Niittyniemi.
Tällä hetkellä arvokas laatokanlohi ei pääse Lahnaselle asti, koska alapuolella on Kangaskosken voimala. Mutta Hiitolanjoen sivupurojen taimenet voivat ennallistettuun koskeen tulla kutemaan.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Media

Kommentoi

Hae sivuilta